Werkwijze


Methodes

 

Tikk Dagbesteding biedt maatwerk. We stemmen de zorg die we bieden af op de behoefte van de deelnemer. We werken met verschillende methodieken passend bij de hulpvraag van de cliënt. Onder andere gebruiken we de onderstaande methodes:

 

 

8 fasen model

 

 

De begeleiding bestaat uit acht fases:

Aanmeldingsfase: het eerste contact tussen de cliënt en de hulpverlener

Intakefase: een nadere kennismaking tussen de cliënt en de instelling

Startfase: de opbouw van de hulpverlening aan de cliënt

Analysefase: analyse van het functioneren van de cliënt op (zeven) leefgebieden

Planningsfase: het opstellen van een begeleidingsplan

Uitvoeringsfase: de uitvoering van het begeleidingsplan

Evaluatiefase: een terugblik op de uitvoeringsfase

Uitstroomfase: de afronding van de hulpverlening.

 

De stappen hebben betrekking op zeven leefgebieden: zingeving, wonen, financiën, sociale relaties, lichamelijke gezondheid, psychische gezondheid, werk en activiteiten. Centraal staan de sterke punten en krachten van mensen en niet hun beperkingen.

 

Het is niet noodzakelijk dat Tikk Dagbesteding op alle leefgebieden betrokken wordt of op de hoogte is. Tikk kan doorverwijzen naar collega’s als dat nodig blijkt en werkt samen met andere hulpverleners evenals het informele zorgnetwerk van cliënten om tot de best mogelijke zorg te koemen.

 

Oplossingsgerichte benaderingOplossingsgericht werken is een doelgerichte en waarderende methode die bij individuele gesprekken ingezet wordt. We hanteren de volgende uitgangspunten:


1.      Als iets werkt, doe er dan meer van.


2.      Als iets niet werkt, doe er dan minder van; doe dan iets anders.


3.      Verandering vindt voortdurend plaats en is onvermijdelijk: alles verandert altijd, stabiliteit is een illusie.


4.      Als iets oke of goed genoeg is, ga er dan niet aan 'sleutelen'.


5.      'Zoom in', vertraag en vraag naar details: kleine stapjes kunnen voor grote veranderingen zorgen.


Oplossingsgericht werken houdt dus in dat je steeds met de cliënt afstemt wat werkt. Je luistert naar de feedback die de cliënt geeft.

Gentle teaching

 

 

Gentle Teaching is een benaderingswijze voor mensen met bijzondere kwetsbaarheden die een verhoogd risico lopen zich onveilig te voelen in de nabijheid van anderen en dreigen de controle te verliezen als ze stress ervaren.

 

De begeleider zet zichzelf in als instrument, niet afstandelijk, maar nabij: er dient een relatie tot stand te komen, een band. Deze band is eigenlijk normaal in elke ontwikkeling van kind tot volwassene, als een vorm van hechting, of ‘bonding’.

 

Er ontstaat, als het goed is, een wederzijds uitwisselen van positief gedrag en het (zoveel als mogelijk is) negeren van negatief gedrag.

 

Sleutelbegrippen bij Gentle Teaching zijn:

 

- Begrijpen

  • - Accepteren
  • - Respecteren
  • - Waarderen
  • - Zelfvertrouwen geven
  • - Iemand vooruit helpen

We werken samen met:

Tikk Dagbesteding kent een breed netwerk van zorgverleners, zoals ambulante begeleiders, stagebegeleiders van (speciaal onderwijs) scholen of gebiedsteammedewerkers. Tikk maakt deel uit van Cirkel Noord, een zorgnetwerk van vrijgevestigde hulpverleners met zorg voor mensen met complex trauma.

Cirkel Noord

 

Cirkel Noord is een samenwerking van zelfstandige vrijgevestigde hulpverleners die zich richt op hulp aan mensen met complexe traumatisering.

Gemeente Waadhoeke 

 

Het gebiedsteam Waadhoeke vind je in Berlikum, Marsum, Menaldum, Sint Annaparochie, Franeker en Winsum.

Gemeente Harlingen

 

Bij het stadsteam kan je terecht voor vragen over eenzaamheid, verslaving, relaties, veiligheid, zorg, inkomen, werk en omgaan met een beperking en mantelzorg.

Gebiedsteam Noard-East Fryslan

 

Voor informatie, advies en ondersteuning bij:

opvoeden en opgroeien, leven met een beperking

gezins- en relatieproblemen, ouder worden/ zelfstandig wonen, zorgen voor een ander (mantelzorg), dagbesteding, op orde krijgen van je financiën, vervoer en mobiliteit, wonen en woonvoorzieningen

SDF

 

 

Sociaal Domein Fryslan legt verbinding van en naar de Friese gemeenten en is uw kennispartner op het gebied van Jeugdhulp, Wmo en Participatie.

Gemeente Leeuwarden

 

 

Sinds 2021 zijn we geen gecontracteerde zorgaanbieder meer van de gemeente Leeuwarden meer. Vraag bij het wijkteam naar de mogelijkheden om met een PGB naar Tikk Dagbesteding te komen.


Heb je vragen?

Laat het ons weten, wij adviseren jullie graag. 

Ik zou graag meer weten over

Field is required
Field is required
Field is required Incorrect email
Your message was sent successfully
Sorry, your message was not sent