© 2013  |  PRIVACY POLICY

Tikk Dagbesteding

Werken is voor veel mensen meer dan gewoon een baan. Het gaat om meedoen en helpen in de maatschappij. Het hebben van een werkplek geeft een stuk erkenning en voldoening.

Wij zijn zorgverlener en werkgever. Wij bieden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een werkplek waar ze mee kunnen doen en zich verder kunnen ontwikkelen. We bieden de nodige begeleiding om aan doelen te werken, zij het op persoonlijk of zakelijk vlak.

 

De deelnemers kunnen 1 t/m 8 dagdelen per week bij ons werken. Het is mogelijk om alleen 's ochtends, alleen 's middags of 1 t/m 4 volledige dagen bij ons te werken.

 

Het aantal dagdelen wordt in een zorgovereenkomst vastgelegd. Het kan achteraf verhoogd of verlaagd worden.