© 2013  |  PRIVACY POLICY

Vergoeding

Dagbesteding is groepsbegeleiding en wordt vanuit de AWBZ of WMO vergoed. Het kan in de vorm van een PGB (PersoonsGebonden Budget) uitgekeerd worden of in ZIN (Zorg in Natura).

Vanaf januari 2016 zijn wij gecontracteerde zorgaanbieder voor het leveren van dagbesteding in de gemeente Leeuwarden en de Middelseegemeentes (Harlingen, Menameradiel, Leeuwarderadiel, Het Bildt) voor volwassenen en ook voor de jeugd.

Als je niet weet of je in aanmerking kan komen voor dagbesteding kunnen we je helpen met het uitzoeken ervan.