© 2013  |  PRIVACY POLICY

Missie en visie

Missie

Tikk Dagbesteding verzorgt kleinschalige dagbesteding voor (jong)volwassenen met psychische problematiek en/of een licht verstandelijke beperking. Kleinschaligheid maakt maatwerk mogelijk en het flexibel kunnen ingaan op de behoefte van de deelnemer. Activering staat bij ons centraal. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden bij ons in hun kracht gezet om (weer) mee te doen in de maatschappij, om ertoe te doen en zich verder te ontwikkelen.  Het hanteren van een erkend kwaliteitssysteem waarborgt kwalitatieve begeleiding.

 

Visie  

We streven erna om deelnemers te laten groeien - zij het met het opdoen van kennis, het behalen van diploma’s, het uitstromen naar vrijwilligerswerk of betaald werk. Maar ook met het toepassen van een gezonde en sociale  levensstijl. Hiervoor werken we nauw samen met alle ketenpartners, zowel opdrachtgevers als andere betrokkene hulpverleners.  We hanteren korte lijnen en passen een erkend kwaliteitssysteem toe.